Γενική Αρθρογραφία – Νομικά Θέματα

Γενική Αρθρογραφία για νομικά θέματα, διαζύγιο, είδη δανείων, ποινική διαπραγμάτευση

Αποδοχή της κληρονομιάς

Αποδοχή της κληρονομιάς

Δήλωση αποδοχής κληρονομίας Η δήλωση αποδοχής κληρονομίας αποτελεί την έκφραση της βούλησης του κληρονόμου να γίνει οριστικός διάδοχος του κληρονομουμένου.Η αποδοχή συνεπάγεται εδραίωση του εν

Διαβάστε Περισσότερα

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι η στέρηση της ιδιοκτησίας προσώπου που γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση δημόσιας ωφέλειας και με την καταβολή πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη και

Διαβάστε Περισσότερα

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Υπό στενή (αυστηρή) έννοια ως ζημία νοείται συνήθως μόνο η περιουσιακή. Περιουσιακή ζημία είναι κατ’ αρχήν η βλάβη σε αγαθά που έχουν οικονομική (χρηματική) αξία.

Διαβάστε Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Με τον Κανονισμό  για τις κληρονομικές σχέσεις ΕΕ 650/2012 της 4ης Ιουλίου 2012, που δημοσιεύθηκε στις 27.7.2012 εισήχθη ο θεσμός  του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2015.

Διαβάστε Περισσότερα
Κυριότητα – Επικαρπία

Επικαρπία

Κυριότητα – Επικαρπία Επικαρπία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, με το οποίο παρέχεται η εξουσία στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί και να

Διαβάστε Περισσότερα
ιδιοκτήτες ακινήτου - οροφοκτησία

Oροφοκτησία

Κοινόχρηστα μέρη του ακινήτου Οι ιδιοκτήτες ακινήτου το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας  έχουν συγκυριότητα, συννομή και δικαίωμα κοινής χρήσης κατ’ ανάλογη

Διαβάστε Περισσότερα

Mισθώσεις

Mίσθωση πράγματος Mίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο μεν εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για

Διαβάστε Περισσότερα

Δουλεία Διόδου

Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος παροχής διόδου καθορίζονται στα άρθρα 1012, 1014 και (για ειδική περίπτωση εκποιήσεως μέρους ακινήτου) 1015 ΑΚ. Βασική προϋπόθεση του περιορισμού (και

Διαβάστε Περισσότερα