Γενική Αρθρογραφία – Νομικά Θέματα

Γενική Αρθρογραφία για νομικά θέματα, διαζύγιο, είδη δανείων, ποινική διαπραγμάτευση

Κυριότητα – Επικαρπία

Επικαρπία

Κυριότητα – Επικαρπία Επικαρπία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, με το οποίο παρέχεται η εξουσία στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί και να

Διαβάστε Περισσότερα
ιδιοκτήτες ακινήτου - οροφοκτησία

Oροφοκτησία

Κοινόχρηστα μέρη του ακινήτου Οι ιδιοκτήτες ακινήτου το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας  έχουν συγκυριότητα, συννομή και δικαίωμα κοινής χρήσης κατ’ ανάλογη

Διαβάστε Περισσότερα

Mισθώσεις

Mίσθωση πράγματος Mίσθωση πράγματος είναι η σύμβαση με την οποία ο μεν εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για

Διαβάστε Περισσότερα

Δουλεία Διόδου

Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος παροχής διόδου καθορίζονται στα άρθρα 1012, 1014 και (για ειδική περίπτωση εκποιήσεως μέρους ακινήτου) 1015 ΑΚ. Βασική προϋπόθεση του περιορισμού (και

Διαβάστε Περισσότερα

Προκαταρκτική Εξέταση

Με το νέο ΚΠΔ,  η Προκαταρκτική εξέταση εντάσσεται  στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου τμήματος  του τρίτου βιβλίου και ενοποιείται με την ανάκριση και την προανάκριση.

Διαβάστε Περισσότερα