Εμπορικά Σήματα

O Νέος Νόμος 4679/2020 Περί Εμπορικών Σημάτων Μετά Την Ένσωμάτωση Των Οδηγιών (ΕΕ) 2015/2436 ΚΑΙ 2004/48/ΕΚ .

Με τον εν λόγω νόμο, επέρχονται  οι εξής αλλαγές : Ι. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Απάλειψη της υποχρέωσης

Διαβάστε Περισσότερα