Ποινικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με ποινικού δικαίου θεματολογία

Προκαταρκτική Εξέταση

Με το νέο ΚΠΔ,  η Προκαταρκτική εξέταση εντάσσεται  στο δεύτερο κεφάλαιο του πρώτου τμήματος  του τρίτου βιβλίου και ενοποιείται με την ανάκριση και την προανάκριση.

Διαβάστε Περισσότερα

Αυτοπρόσωπη εμφάνιση κατηγορουμένου-δυνατότητα εκπροσώπησης από συνήγορο

Όπως ορίζεται στο άρθρο 340 §1 εδ. α΄ΚΠΔ, που καθιερώνει το καθήκον αυτοπρόσωπης εμφάνισης του κατηγορουμένου, ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά

Διαβάστε Περισσότερα