Πολεοδομικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με πολεοδομικού δικαίου θεματολογία

Εισφορά σε χρήμα

Αποσβεστική προθεσμία βεβαιώσεων εισφοράς σε χρήμα (άρθρο 9 ν.1337/1983) Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 24 του Συντάγματος και

Διαβάστε Περισσότερα

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)-Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) (ΣΧΟΠ/1983, ΣΧΟΠΑΔ/2011, ΣΥΠΟΘΑ/2011)   Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων(ΣΥΠΟΘΑ)συγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοιίκησης στην

Διαβάστε Περισσότερα