Πολεοδομικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με πολεοδομικού δικαίου θεματολογία

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)-Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) (ΣΧΟΠ/1983, ΣΧΟΠΑΔ/2011, ΣΥΠΟΘΑ/2011)   Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων(ΣΥΠΟΘΑ)συγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοιίκησης στην

Διαβάστε Περισσότερα