Τροχαία

Αρθρογραφία σχετική με τροχαία

Tο παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου

Για το παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης. Σύμφωνα  την υπ’ αρ 533/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Διαβάστε Περισσότερα