Ακίνητα

Περιεχόμενα

Ακίνητα, συμβάσεις ακινήτων

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία σε τομείς στου Αστικού Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με ζητήματα όπως ακίνητα, συμβάσεις, έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, αντιπαροχές και  εργολαβικά συμβόλαια.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες