Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου

Περιεχόμενα

Αστικό Δίκαιο

Αστικό Δίκαιο

Ακίνητα, συμβάσεις ακινήτων

Το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία σε τομείς στου Αστικού Δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με ζητήματα όπως ακίνητα, συμβάσεις, έλεγχος τίτλων, αγοραπωλησίες, αντιπαροχές και  εργολαβικά συμβόλαια.

Μισθώσεις αστικές, εμπορικές

Αναλαμβάνουμε μισθώσεις αστικές και εμπορικές, μισθωτικές συμβάσεις, μισθωτικές Αγωγές, διαταγές πληρωμής, απόδοσης μισθίου,   διεκδικητικές αγωγές και  αναγνωριστικές αγωγές για την προστασία της νομής και της κυριότητας.

Διαζύγια, υιοθεσία

Στον τομέα του Οικογενειακού Δικαίου αναλαμβάνουμε  αγωγές διαζυγίων, αιτήσεις συναινετικών διαζυγίων, αγωγές επιμέλειας τέκνων, διατροφές, αναγνώριση, προσβολή πατρότητας,  υιοθεσία και δικαστική συμπαράσταση.

Κληρονομιές, διαθήκες

Στον κλάδο του Κληρονομικού Δικαίου ασχολούμαστε με  αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθηκών, αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, κληρονομικές αγωγές και διεκδικήσεις.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες