Υπηρεσίες Εμπορικών Σημάτων

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-εμπορικών-σημάτων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Εμπορικό Σήμα είναι το σύμβολο μίας επιχείρησης, το οποίο υποκρύπτει την αναγνωρισιμότητά της και ουσιαστικά με την καταχώρηση σήματος στο Μητρώο Σημάτων εξασφαλίζεται η μοναδικότητά του.

Πρέπει το σήμα να γίνεται αντιληπτό από το μέσο καταναλωτή ως δηλωτικό της προέλευσης των προϊόντων που διακρίνει (να επιτελεί δηλαδή λειτουργία προέλευσης).

Στην ουσία με την κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος η εταιρεία εξασφαλίζει την μοναδικότητα της στην αγορά και προστατεύει το όνομα και την φήμη που έχει χτίσει.

Ενδεικτικά, Εμπορικά Σήματα μπορούν να αποτελέσουν :
• Λέξεις (εφόσον έχουν διακριτική δύναμη και ικανότητα)
• Ονόματα φυσικών προσώπων, επωνυμίες νομικών προσώπων, ψευδώνυμα, απεικονίσεις
• Σχέδια
• Γράμματα
• Αριθμοί
• Χρώματα
• Ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των μουσικών φράσεων
• Σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του
• «Διαφημιστικά συνθήματα» (slogans)

Η Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος μίας επιχείρησης αποτελεί πράξη διασφάλισης του εταιρικού της κεφαλαίου. Το Εμπορικό Σήμα είναι η επωνυμία μίας επιχείρησης η οποία υποκρύπτει την αναγνωσιμότητά της και ουσιαστικά με την κατοχύρωση εμπορικού σήματος εξασφαλίζει τη μοναδικότητα και το όνομα το οποίο έχει τόσα χρόνια χτίσει.

Η Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος ανάλογα με το εύρος της προστασίας του σήματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.

Η Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος είναι απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση, διότι το εμπορικό σήμα είναι το «όχημα» με το οποίο καθίσταται αυτή γνωστή στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και μέσω αυτού διαφημίζεται.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες