Υπηρεσίες Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-καταστημάτων-υγειονομικού-ενδιαφέροντος

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Το γραφείο μας, μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της, παρέχει πλήρη νομική κάλυψη, τόσο κατά το στάδιο ίδρυσης ενός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όσο και κατά το στάδιο της λειτουργίας του, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου. Ειδικότερα:

Στο στάδιο ίδρυσης Κ.Υ.Ε

• Μελέτη κανονισμού οικοδομής ακινήτου προς μίσθωση

• Συντονισμός με μηχανικό για μελέτη χρήσης γης και λοιπών πολεοδομικών θεμάτων

• Σύνταξη και δημοσίευση καταστατικού σε περίπτωση που το Κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος αποφασιστεί να λειτουργήσει μέσω Νομικού προσώπου

• Σύνταξη και υπογραφή μισθωτηρίου με ιδιοκτήτες

• Συνδρομή στην κτήση άδειας λειτουργίας καταστήματος (γνωστοποίηση λειτουργίας)

Στο στάδιο λειτουργίας Κ.Υ.Ε

• Μελέτη και νομική συμβουλή προκειμένου το κατάστημα να εναρμονιστεί πλήρως με τις διατάξεις του Νόμου (Υγειονομικές, εργατικές, φορολογικές)

• Δημιουργία φακέλου καταστήματος με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, άδεια για δημόσια εκτέλεση μουσικής κτλ)

• Δικαστική προστασία (παράβαση ωραρίου μουσικής, παράβαση ορίου Desibel, σφράγιση καταστήματος, προσφυγές, αγωγές και ενστάσεις κάθε είδους κτλ).

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες