Νομική Υποστήριξη για Τροχαία Ατυχήματα

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-τροχαίων-ατυχημάτων

Τροχαία Ατυχήματα

Η πολύπειρη ενασχόληση του γραφείου μας με υποθέσεις αποζημίωσης από τροχαία ατυχήματα και η επί σειρά ετών συνεργασία μας με ασφαλιστικές εταιρείες, έχουν επιτύχει την υψηλή ειδίκευση του γραφείου μας στον κλάδο αυτό.

Για τη δικαστική και εξώδικη επιδίωξη των αξιώσεων σας, εκτός  από το χειρισμό του νομικού σκέλους, αναλαμβάνουμε το συντονισμό ενός δικτύου εξωτερικών συνεργατών με συναφείς με το αντικείμενο ειδικότητες, διασφαλίζοντας κάθε πιθανή παράμετρο της υπόθεσης σας.

Ενδεικτικά, αναλαμβάνουμε την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκλήθηκε από έτερο όχημα, είτε ασφαλισμένο, είτε ανασφάλιστο και διεκδικούμε για λογαριασμό σας αποζημίωση για υλικές ζημίες (ολική καταστροφή του αυτοκινήτου, μερική βλάβη οχήματος, μείωση της αγοραστικής του αξίας, έξοδα επισκευής, φύλαξης κ.α ) και για τις βλάβες σώματος ή υγείας που έχουν τυχόν προκληθεί από το ατύχημα (νοσήλια, ηθική βλάβη κ.α). Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα θανατηφόρα τροχαία, για τα οποία, πέρα από το κομμάτι της αποζημίωσης, αναλαμβάνουμε το βαρύνον ποινικό σκέλος της διαδικασίας.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες