Tο παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου

Περιεχόμενα

Για το παραδεκτό της αγωγής αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης.

Σύμφωνα  την υπ’ αρ 533/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Αυτοκινήτων),προκειμένου να ασκηθεί παραδεκτά Αγωγή αποζημίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου απαιτείται η προηγούμενη υποβολή από τον παθόντα έγγραφης αίτησης αποζημίωσης στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Η εν λόγω   προπαρασκευαστική διαδικασία διακόπτει την παραγραφή της αξίωσης κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και δεν αποτελεί  ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από το άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ.

Συγγεκριμένα αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση ότι :

«Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 8 του Ν. 489/1976 (όπως αυτός κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/1985) και όπως η παρ. 8 προστέθηκε με τη παρ. δ’ του τέταρτου άρθρου του Ν.4092/2012 (ΦΕΚ Α’ 220/8-11-2012): «Η αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι παραδεκτή, μόνον αν ο ενάγων έχει υποβάλει προ της άσκησής της στο Επικουρικό Κεφάλαιο έγγραφη αίτηση αποζημίωσης, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι υποχρεωμένο να απαντήσει αιτιολογημένα στην αίτηση εντός τριών μηνών από την υποβολή της, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου αυτού. Μετά τη λήψη της απάντησης του Επικουρικού Κεφαλαίου ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ο παθών δύναται να ασκήσει αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου». Επομένως, με βάση την ανωτέρω διάταξη, η προηγούμενη υποβολή της προβλεπόμενης στο νόμο αιτήσεως αποτελεί αναγκαίο στοιχείο της προδικασίας. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να παράσχει τη δυνατότητα στο Επικουρικό Κεφάλαιο να μελετήσει την αίτηση του παθόντος και να την ικανοποιήσει, αν πεισθεί για την βασιμότητά της, ή να συνάψει συμβιβασμό, ματαιώνοντας έτσι την προσφυγή στο Δικαστήριο, που είναι χρονοβόρα, λόγω και του φόρτου εργασίας των Δικαστηρίων. Παράλληλα, η ανάγκη υποβολής της απαιτήσεως του παθόντος στο Επικουρικό Κεφάλαιο πριν από την άσκηση της αγωγής απαλλάσσει τον παθόντα από την προηγούμενη ανάγκη να συντάξει, καταθέσει και επιδώσει αγωγή, δηλαδή να ενεργήσει πράξεις που συνεπάγονται έξοδα (Α. Κρητικός, Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, τόμος ΙΙ, έκδ. 2019, σελ. 407, αριθμ. 304305).

Από το γράμμα και το πνεύμα της ανωτέρω διατάξεως σαφώς προκύπτει ότι αυτή εφαρμόζεται όταν πρόκειται για άσκηση απ’ ευθείας αγωγής από τον παθόντα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου και όχι σε περίπτωση άσκησης παρεμπίπτουσας αγωγής. Επίσης, εφαρμόζεται όταν από την αρχή ασκείται η αγωγή του ζημιωθέντος κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, ενώ δεν εφαρμόζεται όταν η αγωγή ασκήθηκε από τον ζημιωθέντα κατά της ασφαλιστικής εταιρείας του ζημιογόνου αυτοκινήτου αλλά στην συνέχεια, εκκρεμούσης της δίκης, ανακλήθηκε οριστικώς η άδεια λειτουργίας της και στη θέση της (δικαιώματα και υποχρεώσεις) υπεισήλθε το Επικουρικό Κεφάλαιο, καθώς στην τελευταία αυτή περίπτωση η αγωγή έχει ήδη ασκηθεί ολοκληρωμένα κατά του ασφαλιστή και, επομένως, ο ενάγων δεν χρειάζεται να τηρήσει την προβλεπόμενη ως άνω διαδικασία έναντι του Επικουρικού Κεφαλαίου, το οποίο υπεισήλθε, μετά την άσκηση (και όχι πριν) στην θέση της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας (Α. Κρητικός, ο.α., σελ. 408, αριθμ. 306, 307). Ως κύρωση απαγγελόμενη από το νόμο σε περίπτωση παραβάσεως της διατάξεως είναι η απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης, ήτοι για τυπικούς λόγους (Α. Κρητικός, ο.α., σελ. 408, αριθμ. 306, 307, ΜΠρΠειρ 6006/2013 ΤΝΠ Νόμος), η δε απόφαση που απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη είναι οριστική. Εξάλλου, η προβλεπόμενη στο νόμο ρύθμιση για υποχρεωτική εξώδικη προδικασία, ενόψει του επιδιωκόμενου από το νόμο σκοπού, δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από το άρθρο 1 παρ. 4 της Οδηγίας 84/5/ΕΟΚ (βλ. Α. Κρητικό, ο.α., σελ. 410, αριθμ. 312, ΑΠ 1682/2017 ΕπΣυγκΔικ 2017, 502). Εξάλλου, στο άρθρο 262 του ΑΚ, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που για να εγερθεί η αγωγή απαιτείται προπαρασκευαστική διαδικασία, η διακοπή της παραγραφής θεωρείται ότι έγινε, αφότου άρχισε η προπαρασκευαστική διαδικασία, αν η αγωγή εγερθεί μέσα σε τρεις μήνες από τότε που περατώθηκε ή μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο νόμος. Συνεπώς, η ανωτέρω προπαρασκευαστική διαδικασία επιφέρει την διακοπή της παραγραφής των αξιούμενων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου δικαιωμάτων του παθόντος (ΑΠ 1682/2017 ο.α.).