Αστικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με αστικού δικαίου θεματολογία. Αστικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, διαθήκη σε δικηγόρο, κληρονομικά, διατροφή, διαζύγιο, αποποίηση κληρονομιάς.

Αποδοχή της κληρονομιάς

Αποδοχή της κληρονομιάς

Δήλωση αποδοχής κληρονομίας Η δήλωση αποδοχής κληρονομίας αποτελεί την έκφραση της βούλησης του κληρονόμου να γίνει οριστικός διάδοχος του κληρονομουμένου.Η αποδοχή συνεπάγεται εδραίωση του εν

Διαβάστε Περισσότερα

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Υπό στενή (αυστηρή) έννοια ως ζημία νοείται συνήθως μόνο η περιουσιακή. Περιουσιακή ζημία είναι κατ’ αρχήν η βλάβη σε αγαθά που έχουν οικονομική (χρηματική) αξία.

Διαβάστε Περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κληρονομητήριο

Με τον Κανονισμό  για τις κληρονομικές σχέσεις ΕΕ 650/2012 της 4ης Ιουλίου 2012, που δημοσιεύθηκε στις 27.7.2012 εισήχθη ο θεσμός  του ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου που τέθηκε σε ισχύ από τις 17 Αυγούστου 2015.

Διαβάστε Περισσότερα
Κυριότητα – Επικαρπία

Επικαρπία

Κυριότητα – Επικαρπία Επικαρπία είναι το περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ξένο πράγμα, με το οποίο παρέχεται η εξουσία στο δικαιούχο να χρησιμοποιεί και να

Διαβάστε Περισσότερα