Δίκαιο Οροφοκτησίας

ιδιοκτήτες ακινήτου - οροφοκτησία

Oροφοκτησία

Κοινόχρηστα μέρη του ακινήτου Οι ιδιοκτήτες ακινήτου το οποίο έχει υπαχθεί στο σύστημα της οριζόντιας ιδιοκτησίας  έχουν συγκυριότητα, συννομή και δικαίωμα κοινής χρήσης κατ’ ανάλογη

Διαβάστε Περισσότερα

Χρησικτησία

Η χρησικτησία ρυθμίζεται κυρίως στα ΑΚ 1041-1055 και συνιστά περίπτωση πρωτότυπης κτήσης εμπράγματου δικαιώματος (κυριότητας και δουλειών) σε ακίνητα ή κινητά πράγματα. Το ΑΚ 1041,

Διαβάστε Περισσότερα