Συνεργάτες

Το δικηγορικό μας γραφείο συνεργάζεται με πληθώρα μόνιμων εξειδικευμένων επιστημόνων ή εξωτερικών συνεργατών.

Γνωρίστε τους Συνεργάτες μας

Άννα Κουράκλη – Συνεργάτης

Είναι απόφοιτος του Τμήματος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μετεκπαιδευθείσα στο Technology Law στο Vrije University of Amsterdam.

Έχει εργασθεί ως ασκούμενη δικηγόρος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όπου ασχολήθηκε με υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου και  στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, όπου ασχολήθηκε με το Δίκαιο του Διαδικτύου και του Ανταγωνισμού.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά.

 

Δέσποινα Διμέλλη – Συνεργάτης

Σύμβουλος σε θέματα Πολεοδομικού Δικαίου, (Αυθαίρετα, Χρήσεις γης, Απαλλοτριώσεις).

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης.

Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης της μελέτης Αναθεώρησης & επέκτασης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Χανίων και των περιαστικών δήμων Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και Σούδας.

Βασιλάκης Κωνσταντίνος – Συνεργάτης

Συνεργάτης σε θέματα εφαρμογής του GDPR.

Είναι Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει πολυετή πείρα στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, υπηρεσιών και δικτύων μεγάλης κλίμακας.

Είναι Τεχνικός Διευθυντης της εταιρείας πληροφορικής nondomesticated Μ.Ι.Κ.Ε.

Μάρα Βασιλείου - Συνεργάτης - GDPR Εxpert, Certified DPO

Είναι απόφοιτος του Τμήματος  Νομικής της Σχολής Νομικών Οικονομικών Και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει διαπιστευθεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) από το Κέντρο Επιμόρφωσης  Και Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Ειδικεύεται σε θέματα που αφορούν στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, ενώ ασχολείται εκτεταμένα με θέματα ιδιωτικών και δημοσίων συμβάσεων, ιατρικού δικαίου και ακίνητης περιουσίας.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά, Ιταλικά και Γερμανικά.

Νίκη Φαντάκη - Συνεργάτης

Απόφοιτη του τμήματος Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με κατεύθυνση ελληνικού δικαίου, κάτοχος της πιστοποίησης ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Έχει συνεργαστεί ως εξωτερική συνεργάτης με έγκριτα δικηγορικά γραφεία τόσο των Αθηνών όσο και των Χανίων Κρήτης, απασχολούμενη με υποθέσεις εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Ασκεί μάχιμη δικηγορία εκπροσωπώντας τόσο την πλευρά του εργαζόμενου όσο και αυτή του εργοδότη.

Έχει παρακολουθήσει ποικίλης θεματολογίας διεπιστημονικά σεμινάρια Εργατικού δικαίου.

Μιλάει άπταιστα Αγγλικά και Γαλλικά.