Υπηρεσίες Ποινικού Δικαίου

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-ποινικού-δικαίου

Νομική στήριξη – Υπεράσπιση

Αναλαμβάνουμε τη νομική στήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας ήδη από το στάδιο της προανάκρισης, της κύριας Ανάκρισης ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων.

Εκπροσώπηση

Παράλληλα, εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση πολιτικής αγωγής σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους (υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης, παράσταση πολιτικής αγωγής στην προδικασία και το ακροατήριο).

Ειδίκευση στα οικονομικά εγκλήματα, δωροδοκία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διαφθορά και Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες.

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες