Υπηρεσίες Πολεοδομικού Δικαίου

Περιεχόμενα

υπηρεσίες-πολεοδομικού-δικαίου

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στο αντικείμενο ειδίκευσης του γραφείου μας περιλαμβάνονται ζητήματα αναφυόμενα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών (ισχύ, αναθεώρηση, ενημέρωση φακέλου), την  Έννομη προστασία προς ακύρωση οικοδομικής άδειας ή προς προστασία οικοδομικής αδείας την οποία τρίτοι έχουν προσβάλλει επί ακυρώσει. Ασχολούμαστε με ζητήματα εκτός σχεδίου δόμησης, τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών (με τους ν.3843/2010, 4014/2011 4178/2013 και 4495/2017)και  προσβολής πολεοδομικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων. Επίσης αναλαμβάνουμε ζητήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή των  χωρικών σχεδίων (πολεοδομικών, ρυμοτομικών κ.λ.π).

Ασχολούμαστε με θέματα όπως η προστασία της προσωπικότητας από την προσβολή του περιβάλλοντος (αγωγή περί προσβολής της προσωπικότητας, ασφαλιστικά μέτρα κοκ) καθώς και η εφαρμογή του γειτονικού δικαίου (ήτοι έννομη προστασία για ενοχλήσεις από θορύβους, μουσική, καπνούς και αιθάλης, θερμότητας, δονήσεως ή άλλων παρόμοιων ενεργειών, οι οποίες προέρχονται από γειτονικό ακίνητο).

Σχετικά Άρθρα

Υπηρεσίες