26 Δεκεμβρίου, 2019

Ν.4548/2018 «Αναμόρφωση Εταιρειών των ανωνύμων εταιρειών»» (ΦΕΚ Α΄4/13.6.2018).

Μετά από ενενήντα οκτώ έτη ο νόμος 2190/1920  που ρύθμιζε το καθεστώς λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών  έφτασε στο τέλος του με την ψήφιση του νόμου 

Διαβάστε Περισσότερα