Διοικητικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με διοικητικού δικαίου θεματολογία

Η Αίτηση ακύρωσης

Η αίτηση ακύρωσης. Aίτηση ακύρωσης είναι το ένδικο βοήθημα που ασκείται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον ΤΔΔ άλλου βαθμού (που

Διαβάστε Περισσότερα