Διοικητικό Δίκαιο

Αρθρογραφία σχετική με διοικητικού δικαίου θεματολογία

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι η στέρηση της ιδιοκτησίας προσώπου που γίνεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση δημόσιας ωφέλειας και με την καταβολή πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη και

Διαβάστε Περισσότερα

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Υπό στενή (αυστηρή) έννοια ως ζημία νοείται συνήθως μόνο η περιουσιακή. Περιουσιακή ζημία είναι κατ’ αρχήν η βλάβη σε αγαθά που έχουν οικονομική (χρηματική) αξία.

Διαβάστε Περισσότερα

Η Αίτηση ακύρωσης

Η αίτηση ακύρωσης. Aίτηση ακύρωσης είναι το ένδικο βοήθημα που ασκείται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ενώπιον ΤΔΔ άλλου βαθμού (που

Διαβάστε Περισσότερα