Υπηρεσίες Διοικητικού Δικαίου

Περιεχόμενα

Διοικητικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες του γραφείου μας διαθέτουν  πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται του Διοικητικού Δικαίου.

Αναλυτικότερα, το γραφείο  μας διαθέτει σημαντική και ουσιαστική εμπειρία στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και το Κράτος ή ανάμεσα σε εταιρίες και στη Δημόσια Διοίκηση (Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Εκκλησία κ.ά.) 

Εκπροσωπούμε  τους εντολείς μας σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας ήτοι σε :

  • Διοικητικές διαφορές ουσίας (προσφυγές- αγωγές)
  • Ακυρωτικές διαφορές
  • Αγωγές για Αστική Ευθύνη Δημοσίου
  • Ανακοπές κατά ατομικών ειδοποιήσεων
  • Ανακοπές κατά Εκθέσεων Κατάσχεσης – Προγραμμάτων Πλειστηριασμών
  • Διαφορές με Ασφαλιστικά Ταμεία
  • Διεκδίκηση αναδρομικών

Σχετικά Άρθρα

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Υπό στενή (αυστηρή) έννοια ως ζημία νοείται συνήθως μόνο η περιουσιακή. Περιουσιακή ζημία είναι κατ’ αρχήν η βλάβη σε αγαθά που έχουν οικονομική (χρηματική) αξία.

Διαβάστε Περισσότερα »
Υπηρεσίες