Urban Development Law

Urban Development Law

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)-Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) (ΣΧΟΠ/1983, ΣΧΟΠΑΔ/2011, ΣΥΠΟΘΑ/2011)   Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων(ΣΥΠΟΘΑ)συγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοιίκησης στην

Read More »

Ανάκληση Οικοδομικής Άδειας

  Σύμφωνα με τη νομοθεσία  οικοδομική άδεια είναι η ατομική διοικητική πράξη, με την οποία επιτρέπεται η εκτέλεση σε οικόπεδο ή γήπεδο, των οικοδομικών εργασιών

Read More »