Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Περιεχόμενα

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι εκείνα, στα οποία γίνεται παρασκευή ή/και διάθεση σε πελάτες  (καθισμένους, όρθιους, περαστικούς) ή διανομή φαγητών ή γλυκισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου παρασκευάσματος τροφίμων ή ποτών ή αποθήκευση ή συντή­ρηση ή εμπορία κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, καθώς και τα καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί βλάβη στη δημόσια υγεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

  1. ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (πχ. καφετέρια, εστιατόριο, μπαρ κλπ)

➢ Ο επιχειρηματίας  πρέπει να καταγράψει σε μία λίστα τα προσφερόμενα είδη και τις υπηρεσίες, προκειμένου να καταλήξουμε  σε ποια δραστηριότητα θα υπαχθεί, δηλαδή “Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ γεύματος)” ή “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΠΛΗΡΟΥΣ γεύματος)”, κλπ.

➢ Πρέπει να εξειδικεύουμε την κατηγορία, δηλ. καφετέρια, εστιατόριο κλπ. ➢ αρ. 2 παρ. 5.Δ. της ΥΑ 47829/2017:

➢ “Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ γεύματος)” είναι: αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα, γαλακτοπωλεία, λουκουματζίδικα (για καθήμενους), σχολικά κυλικεία, κυλικεία, παγωτοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, ίντερνετ καφέ, μπαρ, open bar.

➢ “Επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (ΠΛΗΡΟΥΣ γεύματος)” είναι: εστιατόρια, ψητοπωλεία, ψαροταβέρνες, ταβέρνες, σνακ μπαρ, ουζερί, μπυραρίες, μεζεδοπωλεία, παραδοσιακά καφενεία με παρασκευαστήριο, οβελιστήρια, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία με παρασκευαστήριο.

 1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ➢ Ελέγχουμε τι προβλέπει ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας για την υπό ίδρυση δραστηριότητα.

➢ Προσέχουμε για θέματα ύπαρξης κοινόχρηστων χώρων, πρασιές, ταράτσες κλπ και τυχόν δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης.

➢ Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του εκμισθωτή αν δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας ή ΥΔ του αιτούντα επιχειρηματία αν υπάρχει κανονισμός που επιτρέπει.

1.3. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ➢ Υποβάλλουμε Αίτηση στην Πολεοδομία για να δούμε αν επιτρέπεται η αιτούμενη χρήση.

➢ Σημειωτέον αν δεν επιτρέπεται κάποια χρήση, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων.

1.4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΤΟΠΙΚΑ Π.Δ ή ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ➢ Ελέγχουμε αν υπάρχει κάποια τοπική κανονιστική απόφαση του οικείου Δήμου, που επηρεάζει το υπό ίδρυση κατάστημα.

➢ Τον ίδιο έλεγχο πραγματοποιούμε και για την τυχόν ύπαρξη κάποιου Π.Δ. ή Υπουργικής Απόφασης, όπως π.χ. στην Πλάκα ή στην οδό Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης.

1.5. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ – ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ – ΥΠΕΚΑ (αν απαιτείται) ➢  Από αυτές τις υπηρεσίες απαιτούνται εγκρίσεις τόσο για την ίδρυση της επιχείρησης, όσο και για τις οικοδομικές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν.

 1.6. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ➢ Θα ήταν πολύ χρήσιμο, εφόσον το μίσθιο είχε αδειοδοτηθεί στο παρελθόν, να ζητήσουμε τον φάκελο της προηγούμενης άδειας λειτουργίας.

1.7. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΙΣΘΙΟΥ ➢ Πρέπει να ζητήσουμε  από τον εκμισθωτή τα πολεοδομικά έγγραφα του ακινήτου (π.χ. οικοδομική άδεια και σχέδια της, νομιμοποιήσεις), ώστε να αναθέσουμε σε δικό μας μηχανικό που γνωρίζει από θέματα ΚΥΕ, να μας προσκομίσει μία τεχνική του έκθεση, σχετικά με τη νομική και πραγματική κατάσταση (από πολεοδομικής άποψης), στην οποία βρίσκεται το μίσθιο.

Δηλαδή αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, ποιοι χώροι είναι κύριας χρήσης και ποιοι βοηθητικής χρήσης, αν απαιτείται τυχόν αλλαγή χρήσης σε κυε από κατάστημα κ.λ.π.

➢ Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν. 4495/2017, δεν επιτρέπεται η μίσθωση και παραχώρηση ακινήτων στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης.

2.ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΥΕ

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΣΗΜΕΙΑ:

  • Χρήση μισθίου σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία και τις χρήσεις γης
  • Διάρκεια μίσθωσης, ώστε να επιτρέπεται λογιστικά η απόσβεση του ΦΠΑ της κατασκευής.
  • Δυνατότητα εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και έκδοσης των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, χωρίς την σύμπραξη του εκμισθωτή.
  • Σύμπραξη του εκμισθωτή για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.
  • Έκτακτος λόγος καταγγελίας αν δεν είναι δυνατή η έκδοση άδειας λειτουργίας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
  • Αν υπάρχει η δυνατότητα εκμετάλλευσης προκηπίων ή άλλων χώρων της οικοδομής με έγκριση της οικοδομής ή αποκλειστική χρήση
  • Δικαίωμα σύστασης εταιρίας και υπομίσθωσης.
  • Να μην τίθενται ως συμβατικοί όροι η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των αδειών λειτουργίας και εν γένει της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας, καθόσον μία απλή πταισματική παράβαση μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία της μίσθωσης, λόγω παραβίασης όρου αυτής.
  • Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ